Halvdagskonferens

Halvdagskonferens
Vid kvällar debiteras lokalhyra samt förtäring.
Gäller från kl 17.00